The Open Automation and Control Systems Journal


ISSN: 1874-4443 ― Volume 7, 2015
Application of Shell Element in Temperature Field Predication of Wind Turbine Blade
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1323-1328
Tianyu Ning, Qixing Liu, Jiling Bu, Yong Zheng, Changda Li, Wentao Yang

Electronic publication date 14/9/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011323]

View Abstract
Download PDF
Flexible Evaluation of BPMS User Based on AHP
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 1131-1136
Jianing Wang, Wukui Wang, Jianming Mei

Electronic publication date 14/9/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507011131]

View Abstract
Download PDF


Composite Control and Co-Simulation in In-Wheel Motor Electric Vehicle Suspension
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 996-1001
Jialing Yao, Shuhui Ding, Zhaochun Li, Saied Taheri, Zhongnan Zhang

Electronic publication date 10/9/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010996]

View Abstract
Download PDF


Parallel Decision Tree Algorithm Based on Granular Computing
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 873-878
Liu Ping, Wu Zhenggang, Zhou Hao, Yang Junping, Taorong Qiu

Electronic publication date 31/8/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010873]

View Abstract
Download PDF

Elastic Pipeline Design of High Performance Micro-Controller YL8MCU for Signal Processing of Digital Home Appliances
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 863-872
Fulong Chen, Yunxiang Sun, Chuanxin Zhao, Jie Yang, Heping Ye, Junru Zhu, Qimei Tang

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010863]

View Abstract
Download PDF

XDebugger: An Elastic Solution to Dynamic Batch In-Circuit Debugging on FPGA
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 851-862
Fulong Chen, Yunxiang Sun, Yunxiang Sun, Xuemei Qi, Jie Yang, Heping Ye, Junru Zhu, Qimei Tang

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010851]

View Abstract
Download PDF

Improved Cat Swarm Optimization Algorithm for Assembly Sequence Planning
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 792-799
Jianwen Guo, Zhenzhong Sun, Hong Tang, Ling Yin, Zhicong Zhang

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010792]

View Abstract
Download PDF

The Research of PLC and Touch Screen in the Erosion of Coating of Wind Turbine Blade
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 580-586
Yong Zhang, Zhao Liu, Yue Tian, Wenfei Liu, Chunhui Zhang, Caixia Liu

Electronic publication date 26/6/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010580]

View Abstract
Download PDF

Review on Lower Extremity Exoskeleton Robot
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 441-453
Na Li, Lei Yan, Hua Qian, Hongfang Wu, Jian Wu, Sen Men

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010441]

View Abstract
Download PDFMulti-stage Game of Knowledge Pricing
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 421-425
Liu Fen, Zhang Zhigang, Zhao Lutao, Zhou Xiongfeng, Xiang Meiyu

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010421]

View Abstract
Download PDF

Application Research of PID-GPC Algorithm in the Ball Mill System
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 157-166
Sun Lingfang, Sun Jingmiao, Miao Yinde, Fu Congwei, Ren Jibing, Yu Wei

Electronic publication date 26/3/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010157]

View Abstract
Download PDF


Design of Non-contact Infra-Red Thermometer Based on the Sensor of MLX90614
The Open Automation and Control Systems Journal, 2015, 7: 8-20
Gang Jin , Xiangyu Zhang , Wenqiang Fan , Yunxue Liu , Pengfei He

Electronic publication date 11/2/2015
[DOI: 10.2174/1874444301507010008]

View Abstract
Download PDFBrowse Contents
Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2015 Bentham Open