The Open Petroleum Engineering Journal


ISSN: 1874-8341 ― Volume 8, 2015
Review of Well Logs and Petrophysical Approaches for Shale Gas in Sichuan Basin, China
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 316-324
Yuanzhong Zhang, Sicheng Jin, Hao Jiang, Yuwei Wang, Pengyu Jia

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010316]

View Abstract
Download PDF

Types of Diagenetic Facies of Tight Sandstone Reservoir and Its Quantitative Identification by Well Log Data
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 308-315
Zhu Peng, Lin Chengyan, Liu Xiaolei, He Weicong, Wang Yulei, Zhang Hualian

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010308]

View Abstract
Download PDF

An Identified Method for Lacustrine Shale Gas Reservoir Lithofacies Using Logs: A Case Study for No. 7 Section in Yanchang Formation in Ordos Basin
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 297-307
Hongyan Yu, Zhenliang Wang, Hao Cheng, Qianqian Yin, Bojiang Fan, Xiaoyan Qin, Xiaorong Luo, Xiangzeng Wang, Lixia Zhang

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010297]

View Abstract
Download PDF


Permeability Prediction of Tight Sandstone Reservoirs Using Improved BP Neural Network
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 288-292
Peng Zhu, Chengyan Lin, Peng Wu, Ruifeng Fan, Hualian Zhang, Wei Pu

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010288]

View Abstract
Download PDF

Study on Reservoir-caprock Assemblage by Dual Logging Parameter Method
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 282-287
Jingling Xu, Luofu Liu, Fei Xiao, Changchun Zou, Hao Li, Yuanzheng Wang, Ying Wang

Electronic publication date 19/8/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010282]

View Abstract
Download PDF

Lacustrine Carbonate Reservoir Characteristics Research of Jurassic Da’anzhai Member in North Central Sichuan Basin
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 398-404
Du Jiangmin, Zhang Xiaoli, Yu Yanqiu, Huang Kaiwei, Guo Hongguang, Zhong Gaorun, Yu Bowei, Zhao Yuanyuan

Electronic publication date 10/9/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010398]

View Abstract
Download PDFExperimental Study on Downhole Oil-water Separation Hydrocyclone
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 257-261
Xu Yan, Yuan Lin, Wang Zunce, Li Sen, Zhang Jinglong, Ke Lin

Electronic publication date 31/7/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010257]

View Abstract
Download PDF


The Research of Capillary Pressure in the Process of CO2 Displacement in Low-permeability Reservoir
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 248-252
Li Jiqiang, Huang Xiaoliang, Niu Xiaofeng, Yuan Yingzhong, Yan Wende

Electronic publication date 31/7/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010248]

View Abstract
Download PDF

Productivity Model for Shale Gas Reservoir with Comprehensive Consideration of Multi-mechanisms
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 235-247
Ya Deng, Rui Guo, Zhongyuan Tian, Cong Xiao, Haiying Han, Wenhao Tan

Electronic publication date 31/7/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010235]

View Abstract
Download PDF

How to Approach Subsidence Evaluation for Marginal Fields: A Case History
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 214-234
Christoforos Benetatos, Vera Rocca, Quinto Sacchi, Francesca Verga

Electronic publication date 28/7/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010214]

View Abstract
Download PDF

Study on Wellbore Stability and Instability Mechanism in Piedmont Structures
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 208-213
Qiang Tan, Baohua Yu, Jingen Deng, Kai Zhao, Jianguo Chen

Electronic publication date 24/7/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010208]

View Abstract
Download PDF

Shale Gas Productivity Predicting Model and Analysis of Influence Factor
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 203-207
Yin Daiyin, Wang Dongqi, Zhang Chengli, Duan Yingjiao

Electronic publication date 10/7/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010203]

View Abstract
Download PDF
Analysis and Evaluation of Oil-water Relative Permeability Curves
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 181-185
Yang Manping, Xi Wancheng, Zhao Xiaojing, Cheng Yanhong

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010181]

View Abstract
Download PDFVisible Research of Loading Speed in Vertical Gas Well
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 163-166
Wang Xiuwu , Liao Ruiquan, Liu Jie, Wang Xiaowei

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010163]

View Abstract
Download PDF


Composite Advanced Detection for Coal Seam Thickness in Coal Roadway
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 153-157
Wang Bo, Zhang Xiayang, Liu Shengdong, Lu Tuo, Chen Mulan

Electronic publication date 31/3/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010153]

View Abstract
Download PDF

Stability Research on the Effect of Oil Spill Dispersant II - Impact of Wave Intensity
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 93-96
Qiao-min Wang, Bing Sun, Zhi-yu Yan, Xiao-mei Zhu, Hui Liu, Yan-bin Xin

Electronic publication date 18/3/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010093]

View Abstract
Download PDFResearch on the Arranging and Patchwork Design for Storage Tank Bottom Based on Sinovation
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 78-83
Yang Junru, Song Chuanjuan, Zhang Nannan, Zhang Daozhong, Xu Ning

Electronic publication date 16/3/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010078]

View Abstract
Download PDF


Transverse Vibration Analysis of the Riser in Deep Water
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 38-44
Zifeng Li, Peng Wang, Min Zhao, Xuejiao Li

Electronic publication date 10/3/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010038]

View Abstract
Download PDF

A Novel Analytical Curve for Forecasting and Monitoring Gasflood Performance
The Open Petroleum Engineering Journal , 2015, 8: 29-37
Kaijun Tong, Lizhen Ge, Fei Shi, Zhiqiang Zhu, Lingling Nie

Electronic publication date 9/3/2015
[DOI: 10.2174/1874834101508010029]

View Abstract
Download PDF

SCImago Journal Ranking

SCImago Journal & Country Rank

Browse Contents
Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2015 Bentham Open