The Open Cybernetics & Systemics Journal


ISSN: 1874-110X ― Volume 9, 2015
Three Hierarchy Map Building Based on Artificial Label
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 2834-2841
Wu Hao, Tian Guohui, Pan Chunwei, Wang Xin, Yu Jinshan

Electronic publication date 2/11/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509012834]

View Abstract
Download PDF

Remanufacturing Strategies Based on Value Analysis of Product Life Cycle
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 2826-2833
Zhou Ziqiang, Dai Guohong, Zhang Xiangyan, Zhang Yongjian

Electronic publication date 2/11/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509012826]

View Abstract
Download PDF
A Study of Cognitive Orbits based on Man-Machine Interactions
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 2694-2702
Cheng Rengui, Liu Changyong, Meng Shimin

Electronic publication date 29/10/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509012694]

View Abstract
Download PDF


Logical Analysis of Complex Network Searching
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 2681-2687
Ablimit Arxiden, Shanxia Wang, Huiwen Deng

Electronic publication date 29/10/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509012681]

View Abstract
Download PDF
Forecast and Analyze the Telecom Income based on ARIMA Model
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 2559-2564
Mingzhao Wang, Yuping Wang, Xiaoli Wang, Zhen Wei

Electronic publication date 28/10/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509012559]

View Abstract
Download PDFSecrets of the Secrets: Text Mining on Dao Canon
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 2536-2544
Yubing Yang, Jue Jin, Shui Wang, Le Wang

Electronic publication date 22/10/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509012536]

View Abstract
Download PDFPerformance Analysis of AES Algorithm on MPC Processor
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 2248-2253
Gao Haifeng, Han You, Song Yapeng, Chen Shuizhong

Electronic publication date 16/10/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509012248]

View Abstract
Download PDF


Optimal Designing of Distribution Center Operation Process
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 2229-2236
Sun Jing, Dong Shaohua, Pang Hui, Liu Bo

Electronic publication date 16/10/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509012229]

View Abstract
Download PDFMoving Athlete Detection for Multimedia Physical Education
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 1922-1928
Meiqin Chen, Jiaping Xu, Ru Jia, Hengyong Xu

Electronic publication date 8/10/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509011922]

View Abstract
Download PDF
Social Computational Model of Language Endangerment and Recovery
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 1524-1529
YUN Jian, LI Xiao-Tong, LIU Shuang, WANG Chun-Xia

Electronic publication date 30/9/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509011524]

View Abstract
Download PDFStudy on Genre and its Role in Discourse Information Processing
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 1478-1484
Yaping Wan, Xiaohua Yang, Wentao Mo, Zhiming Liu Liu, Juan Zhang, Zhi Li

Electronic publication date 28/9/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509011478]

View Abstract
Download PDF

A Projection Pursuit Model Optimized by Free Search: For the Regional Power Quality Evaluation
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 1422-1427
Yu Yun-jun, Tong Chao, Xue Yun-tao, Peng Sui, Li Yuan-hao, Xin Jian-bo

Electronic publication date 17/9/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509011422]

View Abstract
Download PDFResearch on Allocation Method of Maintenance Material for Complex Mission
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 1403-1408
Yang Yingjie, Zhang Liu, Yu Yongli, Nie Chenglong

Electronic publication date 17/9/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509011403]

View Abstract
Download PDFResearch on Intelligent Semantic Search Base on HowNet
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 1358-1364
Feng Wang, Hui Zhang, Yizhen Wang, Guanghua Zhang

Electronic publication date 15/9/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509011358]

View Abstract
Download PDF


The Wireless Image Monitoring System based on the Technology of nRF905 and WiFi
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 1117-1124
Zhang Fu, Zhang Yakun, Wang Jun, Qiu Zhaomei, Mao Pengjun, Wang wei, Liu Hongmei

Electronic publication date 10/9/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509011117]

View Abstract
Download PDF

The Elderly Housing Choice Based on the Improved FAHP
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 1107-1112
Jia Hongjun, Hang Xiaoya, Sun Lingzhi

Electronic publication date 10/9/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509011107]

View Abstract
Download PDFResearch of Improved Shortest Path Algorithm in Campus GIS
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 1060-1063
Xiaohui Zhang, Xiaoyan Guo, Gu Jing, Houliang Xie

Electronic publication date 10/9/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509011060]

View Abstract
Download PDF

Diffie-Hellman Key Exchange Protocol Based on Ring-LWE
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 1033-1037
Yu Zhi-Min, Jing Zheng-Jun, Li Shi-Cun

Electronic publication date 10/9/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509011033]

View Abstract
Download PDF

Friends Recommendation with Rating Side Information
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 807-815
Xiang Hu, Wengdong Wang, Xiangyang Gong, Bai Wang, Xirong Que, Hongke Xia

Electronic publication date 31/7/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010807]

View Abstract
Download PDF


An Improved Data Placement Strategy in a Heterogeneous Hadoop Cluster
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 792-798
Wentao Zhao, Lingjun Meng, Jiangfeng Sun, Yang Ding, Haohao Zhao, Lina Wang

Electronic publication date 31/7/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010792]

View Abstract
Download PDF
Application of a Combined Model to Spare Parts Consumption Prediction
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 674-677
Liu Shenyang, Gao Qi, Gao Tielu, Ge Yang, Li Zhiwei

Electronic publication date 26/6/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010674]

View Abstract
Download PDF

Research and Practice of DataRBAC-based Big Data Privacy Protection
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 669-673
Huang Lanying, Xiong Zenggang, Zhang Xuemin, Wang Guangwei, Ye Conghuan

Electronic publication date 26/6/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010669]

View Abstract
Download PDF

One-Way Hash Function based on Cascade Chaos
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 573-580
Fei Xiang, Changwei Zhao, Jian Wang, Zhiyong Zhang

Electronic publication date 26/6/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010573]

View Abstract
Download PDF
SaaS Resource Management Model and Architecture Research
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 433-442
Zhang Xiaodong, Zhan Dechen, Chu Dianhui

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010433]

View Abstract
Download PDF
Virtual Digital Control Experimental System
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 329-334
Yumin Chen, Liyong Ma, Xianmin Meng, Hongfeng Yan

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010329]

View Abstract
Download PDF

Performance Analysis of RAID in Different Workload
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 324-328
Zhang Dule, Ji Xiaoyun, He Miao, Zhu Huaijie

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010324]

View Abstract
Download PDF

Travelling Salesman Problem in Uncertain Environments
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 313-317
Ma Huiru, Jia Limin, Zhang Xingchen, Miao Jianrui, Sun Jiandong

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010313]

View Abstract
Download PDF

A Heuristic Bidirectional Hierarchical Path Planning Algorithm Based On Hierarchical Partitioning
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 306-312
Han Zhi-Heng, Rui Xiaoping, Dong Cheng-wei, Song Xian-Feng, Wang Jing

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010306]

View Abstract
Download PDF


Research on K-Means Algorithm Based on Parallel Improving and Applying
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 288-294
Deng Zhenrong, Deng Xing, Zhang Chuan, Xu Liang, Huang Wenming

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010288]

View Abstract
Download PDF
The Shortest Path of Touring Lines given in the Plane
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 262-267
Lijuan Wang, Dandan He, Ansheng Deng, Tao Ning

Electronic publication date 17/4/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010262]

View Abstract
Download PDFLoad Balancing Algorithm of Switched Dynamic Iteration
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 236-242
Chen Yansheng, Wu Zhongkun, Ren Jiangtao

Electronic publication date 17/4/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010236]

View Abstract
Download PDFGeneration of Three-Dimensional Meteorological Field based on Sounding Data
The Open Cybernetics & Systemics Journal, 2015, 9: 186-198
Xuetao Yu, Xiaoping Rui, Zhen Ding, Heming Sun, Yi Shu

Electronic publication date 17/4/2015
[DOI: 10.2174/1874110X01509010186]

View Abstract
Download PDF


Browse Contents
Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2016 Bentham Open