The Open Mechanical Engineering Journal


ISSN: 1874-155X ― Volume 9, 2015

Research on the Prediction Model of Material Cost Based on Data Mining
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 1062-1066
Liu Shenyang, Gao Qi, Li Zhen, Li Si, Li Zhiwei

Electronic publication date 28/10/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509011062]

View Abstract
Download PDF

A Portable Ankle-Foot Rehabilitation Orthosis Powered by Electric Motor
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 982-991
Yang Bai, Xueshan Gao, Jun Zhao, Fei Jin, Fuquan Dai, Yunqi Lv

Electronic publication date 7/10/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010982]

View Abstract
Download PDF
A Study on the Static Stability of Scissor Lift
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 954-960
Wei Zhang, Chen Zhang, Jiangbo Zhao, Chunzhi Du

Electronic publication date 7/10/2015
[DOI: 10.2174/1874155X0150901954]

View Abstract
Download PDF


Numerical Calculation of the Tee Local Resistance Coefficient
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 876-881
Qin Zhang, Manlai Zhang, Zhihong Zhou, Shizhong Wei

Electronic publication date 7/10/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010876]

View Abstract
Download PDF
Warning of Potential Collision for Vehicles
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 806-811
Huang Yue, Qin Gui He, Liu Tong, Sun Ning, Wang Xiao Dan

Electronic publication date 7/10/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010806]

View Abstract
Download PDFModeling and Simulation of Nanofluid Minimum Quantity Lubrication Surface Grinding Thermal Stress
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 761-768
Yanbin Zhang, Changhe Li, Min Yang, Dongzhou Jia, Dongkun Zhang, Xiaowei Zhang

Electronic publication date 30/9/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010761]

View Abstract
Download PDF


Design and Research of Off-Axis Three-Mirror Space Remote Sensor Structure
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 744-751
Wang Kejun, Xuan Ming, Dong Jihong, Chi Chunyan, Zhang Huanhuan

Electronic publication date 28/9/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010744]

View Abstract
Download PDF
Stress and Wear Analysis of the Disc Cutter of Rock Tunnel Boring Machine
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 721-725
Sun Jian, Zhou Peng, Wu Yuhou, Yao Jinmei, Zou Defang, Liu Min

Electronic publication date 28/9/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010721]

View Abstract
Download PDF

Initial Jet Before the Onset of Effective Electrospinning of Polymeric Nanofibers
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 666-669
Lei Xu, Wen Han, Gaofeng Zheng, Dezhi Wu, Xiang Wang, Daoheng Sun

Electronic publication date 16/9/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010666]

View Abstract
Download PDF
Research of Partial Destructive based Selective Disassembly Sequence Planning
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 605-612
Zhou Ziqiang, Dai Guohong, Zhang Xiangyan, Hu Chaobin, Zhang Yongjian

Electronic publication date 16/9/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010605]

View Abstract
Download PDF
Flexibility Calculation of Like-U Type Flexure Hinge
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 532-539
Ling Jingjing, Li Ruiqin, Zhang Qisheng

Electronic publication date 10/9/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010532]

View Abstract
Download PDF

Theoretical Analysis and Simulation of High Pressure Water Jet Cleaning Process
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 527-531
Shuce Zhang, Xueheng Tao, Jinshi Lu, Jinshi Lu, Xuejun Wang, Zhenhua Zeng, Xiaofei Pang

Electronic publication date 10/9/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010527]

View Abstract
Download PDFThe Design of Oil Well Production Engineering Analysis System
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 437-442
Panpan Zhao, Xiufang Wang, Ying Liu, Mengmeng Wu, Wufeng Yue

Electronic publication date 26/6/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010437]

View Abstract
Download PDF


Influence of Chord Lengths of Splitter Blades on Performance of Small Axial Flow Fan
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 361-370
Guoqi Li, Lifu Zhu, Yongjun Hu, Yingzi Jin, Toshiaki Setoguchi, Heuy Dong Kim

Electronic publication date 25/6/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010361]

View Abstract
Download PDF


CATIA-Based Urban Mini EV Design
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 346-350
Tian Pengfei, Luo Yiping, Zhou Feng, Yuan Shu

Electronic publication date 29/5/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010346]

View Abstract
Download PDF

FEM and BEM Stress Analysis of Mandibular Bone Surrounding a Dental Implant
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 282-292
Michele Perrella, Pasquale Franciosa, Salvatore Gerbino

Electronic publication date 15/5/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010282]

View Abstract
Download PDFDesign Method of B-Axis Components of Water Chamber Head Turning and Milling Machining Center
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 226-233
Zheng Minli, Cheng Fenglan, Zhao Jiaxue , Sun Shouzheng , Jiang Chongmin

Electronic publication date 17/4/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010226]

View Abstract
Download PDF

Mechanical Analysis of Crossbeam in a Gantry Machine Tool and its Deformation Compensation
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 213-218
Li Qilong, Guo Xuhong , Chen Yao , Ji Wenzheng, Wang Liang, Zhang Tao

Electronic publication date 17/4/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010213]

View Abstract
Download PDF

Experiment and Finite Analysis on Resonant Bending Fatigue of Marine Risers
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 205-212
Fang Xiaoming, Yan Zhichao , Wang Liquan , Huang Yuxuan

Electronic publication date 17/4/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010205]

View Abstract
Download PDF

Finite Element Method for Dynamic Response in Enclosed Gear-Driven System
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 141-149
Bin-Hui Han, Da-Gang Sun, Zhan-Long Li, Yong Song , Jian-Guang Zhang

Electronic publication date 27/2/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010141]

View Abstract
Download PDF
Load Calculation and Design of Roller Crowning of Truck Hub Bearing
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 106-110
Xintao Xia, Shujing Dong, Liming Sun, Tianju Chen

Electronic publication date 26/2/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010106]

View Abstract
Download PDFResearch on the Flow Characteristics of Sudden-Reduction Oil Tube
The Open Mechanical Engineering Journal , 2015, 9: 77-79
Zhibin Zhang, Chunxi Lin, Weiqiang Ye, An Wei, Leming Xiao , Wanzheng Ai

Electronic publication date 20/2/2015
[DOI: 10.2174/1874155X01509010077]

View Abstract
Download PDF
Browse Contents
Webmaster Contact: urooj@benthamopen.com
Copyright © 2016 Bentham Open